Page 3 - dozunda teknoloji kitapçık (1)
P. 3

Teknolojik gelişmeler ardı ardına gelerek gün-
      demimizi belirlerken yarının dünyası bugünden
      şekilleniyor. Endüstri 4.0 treninin tüm hızı ile
      yol aldığı bu dönemde, yapay zeka, nesneler-
      in interneti akıllı cihazlar gibi kavramlar gün-

      lük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bu
      gelişmeler yaşamımızın her alanına sirayet
      ederken yaşama ve iş yapma biçimlerimiz de
      kabuk değiştiriyor. Akıllı otomasyon ve ışık hızı
      çağında teknolojiyi bilmek, anlamak, onun hâkimi olmak ve nimetlerinden yararlanabilmek için sağlam ve
      tutarlı adımlar atmalıyız.
      İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaçlarını karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış birey-

      lere ihtiyaç duyulmaktadır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız gelecekte bizlerin adını dahi duymadığı
      meslekleri icra edecekler. Böyle bir dönemde geleceğin mimarı olacak gençlerimizi akademik anlamda
      donanımlı yetiştirmenin yanı sıra manevi yönden huzurlu ve mutlu insanlar olmalarını sağlamak öncelikli
      hedefimiz.
      Fikir ve değer üretmede, yeni bir ürün ortaya koymada yarışacak bir nesli yetiştirirken teknolojinin hâkimi
      olmak ve onun nimetlerinden faydalanmak esastır. Dijital esaret ve bağımlılık ciddi bir sıkıntıdır. Uçsuz
      bucaksız bir mecra olan sanal ortam olanakların yanında tehlikeler ve riskler de barındırır. En büyük tuzak-
      lardan biri de teknolojiyi üreten değil yalnızca tüketen toplum haline dönüşmektir.
      Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin gölgesinde kalmamak için üretici bireylere ihti-

      yaç duyulmaktadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ülkemizin en kıymetli hazinesi evlatlarımızı, te-
      knolojiyi etkin kullanan ve üreten konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte “Dozunda, Etkili ve Sağlıklı
      Teknoloji Kullanımı” projesi ile çocuklarımız teknolojiyi etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı öğrenecek.
      Öğrencilerimizi, temel düzeyde dijital araçlara hâkim, gereksinimlerine göre hareket eden, dijital ortam-
      lardaki olanakların ve risklerin farkında olan, sanal dünyada da kişi haklarına gerçek hayattaki gibi saygı
      duyan bireyler olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bilimsellikten uzak, bedensel ve zihinsel olarak çocuklarımızı
      tüketen, iç dünyalarına geri dönüşü olmayan zararlar veren teknoloji bağımlılığına karşı hep birlikte mü-

      cadele edeceğiz
      Evlatlarımızı yarına hazırlarken bedensel ve zihinsel anlamda sağlıklı gelişimleri, ruhen huzurlu fikren
      güçlü nesiller olmaları en güçlü temennimizdir. Milletimizin istikbali, bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkinin
      niteliğine bağlıdır. Bu bağı güçlendirecek olan da eğitim sistemimizdir. Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir
      fetihtir. Bilgiye, sanata, öğrenmeye ve milletine vatanına tutkulu sürekli gelişmeyi ve öteleri hedefleyen bir
      nesil yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecektir.
      Dozunda, Etkili ve Sağlıklı Teknoloji Kullanımı projesi ortaklarımız İzmir Gençlik spor İl Müdürlüğü ve
      Yeşilay İzmir Şubesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8