Page 5 - dozunda teknoloji kitapçık (1)
P. 5

DOZUNDA ETKİLİ SAĞLIKLI TEKNOLOJİ KULLANIMI

                       2017-2-TR01-KA347-047176       Proje Koordinatörü: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

       Proje Ortakları: İzmir Yeşilay Şubesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü
       Projenin Amacı: Gençlerin, İzmir’deki ulusal toplantıda karar vericilerle, politika düzeyinde diya-
       loğa ulaşma şansı elde etmeleri, Teknoloji Bağımlılığına yatkın öğrencilerde ilerde oluşma riski olan

       fiziksel, psikolojik rahatsızlıklar ve sosyal becerilerindeki yetersizliklerle ilgili sorunları önleyici çalışma
       yapılması, Gençlerdeki sosyal dâhil olmanın, spor ve sanat etkinlikleri sayesinde geliştirilmesi hedef-
       lenmektedir. Ayrıca Proje hedefleri çerçevesinde, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri ve sosyal
       dahil edilebilmesinin arttırılabilmesi için, «Gençlik Politika» uygulayıcılarıyla birlikte bu konuda söz
       sahibi olmalarını sağlamaktır.       Proje Uygulama Basamakları:
       İzmir’de bulunan üniversitelerin Psikoloji ve PDR bölümlerinden 40 gönüllü öğrenci konuyla ilgili

       aldıkları eğitimler (Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Mü-
       dürlüğü Gençlik Kampları Ve Sosyal Etkinlikler Eğitimi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği
       Gençlik Fırsatları Eğitimi) sonucunda, 20 ilçede belirlenen okullarda 500 öğrenciyle teknoloji ba-
       ğımlığı konusunda atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. Öğrencilerle bir araya gelinerek spor, müzik,
       resim, gönüllü aktiviteler(huzurevi çlş) alanlarında fikir alışverişi yapmışlar ve çalışmalarını afiş, slogan
       ve resimlere aktarmışlardır. Sonrasında, teknoloji bağımlılığına yatkın öğrencilerle, yarı yapılandırılmış
       görüşmeler yapılmıştır.

       25 Mayıs 2018 tarihinde Ulusal Toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 40 kişilik pdr-psikoloji öğrenci
       grubu, İzmir’deki farklı okullardan toplam 20 öğrenci temsilcisi ve okul rehber öğretmeni, ildeki yasa
       koyucular(Valilik-İl MEM-Yeşilay- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü) ve
       alanda çalışmaları olan akademisyenler ile birlikte fikir alışverişi yapılmıştır.       Projede Görevli Üniversite Öğrencileri:

       Muhammet KIZMAZ, Sercan ÖZAYDIN, Samiye OGAN, Burakcan GÜNDÜZ, Zerrin UĞUR, Elif ATAŞ,
       Elif Sümeyra DAYIOĞLU, Seray GÜLEÇ, Hazal BAYAR, Cihan BULUT, Gökberk VELİ KARAKURT, Kürşat
       KILIÇ, İrem ÖLÇER, Merve ABDİ, Elçin AYDOĞDU, Esra GÜVEN, Naciye BURCU ÇELKAN, Funda ULU-
       TAŞ, Fuat ÇIKAN, Hilal ÜNSALDI, Salih TAŞKIN, Fatih KARDAŞ, Ayşenur TUTUCU, Mehmet SÜNER,
       Tuğba BAŞARAN, Yekdane ERARSLAN, Rümeysa Nur BERBER, Tuğba CURA, Rukiye AKÇAY, Beste
       BAŞAK, Meryem Besde AKBABA, Nilay ERGÜDEN, Hatice ÖZTÜRK, Hüseyin AKIN, Zeynep YANAR-
       TAŞ, Büşra UZUN, Elif ALTUN, Berfin KOLKIRAN, Büşra İNAL, İlknur ÖZDEMİR.
                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10